נחם

נחם
נָחַם(b. h.; cmp. נוּחַ) to be at ease. Ex. R. s. 20 (homiletic interpret. of נָחָם, Ex. 13:17) אמרהקב״ה איני מתנחםוכ׳ the Lord said, I shall not be contented, until , for we read ולא נָחַם (perhaps meant for נִחַם Nif.). Pi. נִיחֵם to comfort, censole. Pesik. Naḥ., p. 128a> א״להקב״ה אני ואתם נלך ונְנַחֲמֶנָּה the Lord said to them (the prophets), Myself and you, let us go and comfort her (Jerusalem); ib. נַחֲמוּהָ עמיוכ׳ comfort her, O my people; comfort her, you on high (angels) Ib. הקב״ה שלחני אצלך לנַחְמֵךְ the Lord sent me to thee (Jerusalem) to comfort thee. Ib.b> נַחֲמוּנִי נחמוני עמי comfort me, comfort me, O my people. Pesik. R. s. 30 ונכנסו חביריו לנַחֲמוֹ and his friends came in to comfort him; אם על אשתו מְנַחֲמִים לווכ׳ if it is for the loss of his wife that they seek to console him, and he refuses to be consoled Midd. II, 2 השוכן בבית הזה יְנַחֶמְךָ may He who resides in this house console thee. Y.Gitt.V, 47c top; Y.Dem.IV, 24a bot. ומְנַחֲמִין אביליוכ׳ and you must comfort the gentile mourners (of your place) as well as the Jewish mourners; Y.Ab. Zar. I, 39c bot. ניחמים (corr. acc.); Tosef.Gitt.V (III), 5; a. fr.מְנַחֵם the consoling friend of the mourner. Yalk. Prov. 947 בבית האבל בחול פריס מנ׳ ויהיב לאבל … יש לה מנ׳ פריס מנ׳וכ׳ in the house of the mourner, on week days, the comforter breaks the bread and gives it to the mourner, as it is written (Lam. 1:17), ‘Zion breaks (the bread) with her own hands, she has no comforter, but if she had a comforter, the comforter would break it Pl. מְנַחֲמִים, מְנַחֲמִין. M. Kat. 27a בית המנ׳ the room where the comforters meet. Ib.b כיון שניענע … אין מנ׳וכ׳ as soon as the mourner nods with his head (indicating that he accepts their consolations), the friends are no longer permitted to sit with him; a. fr.Sabb.152a מת שאין לו מנ׳ a deceased person that leaves no direct relations to be comforted. Nif. נִחַם, Hithpa. הִתְנַחֵם, Nithpa. נִתְנַחֵם 1) to be comforted, accept consolation. Pesik. l. c. מי צריך להִנָּחֵם which of them is in need of being comforted?; ib. להִתְנַחֵם. Snh.19a תִּתְנֶחָמוּ be comforted. Ib. תִּתְנֶחָמוּ receiving consolations from others. Pesik. R. l. c. ואינו מתנחם, v. supra. Gen. R. s. 84 מִתְנַחֲמִים על המתיםוכ׳ people accept consolation for dead persons but not for living ones (that have disappeared); a. fr.Ib. s. 27 (expl. וינחם, Gen. 6:6) מתנ׳ אני שבראתיוכ׳ I have that consolation that I created him (man) to live on earth below 2) to seek comfort; to be sorry, regret, reconsider. Ib. מתנ׳ אני שעשיתווכ׳ I regret that I made him, and that he was placed on earth. Ex. R. s. 45, beg. ואני מתנ׳ עליו and I am sorry for him (reconsider my judgment). Num. R. s. 23 (ref. to Num. 23:19) לא בן עמרם עשה אותו להִנָּחֵם did not the son of Amram cause him (God) to reconsider (Ex. 32:14); ib. להִתְנַחֵם; Y.Taan.I, 65b bot. שעשה לאל שיִתְנֶחָם; a. fr.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • נחם — 1 v. להרגיע, לפייס, לעודד, להשמיע דברי תנחומים, להשתתף בצער, להשתתף באבל, להציע נחמה, לחז 2 v. להתחרט, להצטער, להביע חרטה, לחזור בו, לחוש מוסר כליות, לחוש נקיפות מצפו 3 v. למצוא נחמה, לשאוב עידוד, להתעודד, להירגע, להתאושש, להתחזק, לשאוב כוח,… …   אוצר עברית

  • Repentance — For other uses, see Repentance (disambiguation). Repentance is a change of thought to correct a wrong and gain forgiveness from a person who is wronged. In religious contexts it usually refers to confession to God, ceasing sin against God, and… …   Wikipedia

  • Buch Nahum — Nevi im (Prophetenbücher) des Tanach „Vordere“ Propheten Buch Josua Buch Richter Erstes und Zweites Buch Samuel Erstes und Zweites Königsbuch „Hintere“ Propheten „Große“: Jesaja …   Deutsch Wikipedia

  • Nahum — Schriftpropheten des Tanach bzw. Alten Testaments Tanach „Hintere“ Propheten: Jesaja Jeremia Ezechiel Zwölfprophetenbuch Altes Testament „Große“ Propheten: Jesaja Jeremia Klagelieder Jeremias Buch Baruch  inklusive  Brief des Jeremia… …   Deutsch Wikipedia

  • Prophet Nahum — Nevi im (Prophetenbücher) des Tanach „Vordere“ Propheten Buch Josua Buch Richter Erstes und Zweites Buch Samuel Erstes und Zweites Königsbuch „Hintere“ Propheten „Große“: Jesaja …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”